Sunday, April 18, 2010

KABSA - RICE WITH MEAT

PREP: 15 MINUTES ----- COOK: 1 HOUR 20 MINUTES ----- SERVINGS: 4-6


A traditional, common dish among many Arabs: Arab penninsula, Libya, Middle East
 • 6 pieces of lamb with bone
 • 1 large onion
 • 4 bay leaves
 • 6 whole cloves
 • 6 whole green cardamoms
 • 1 stick of cinnamon
 • 1/2 teaspoon carawy seeds
 • 2 teaspoon salt
 • 1/2 teaspoon crushed black pepper
 • 2 tblespoons olive oil
 • 2 cups uncooked Uncle Ben's rice
 • 1 cup peeled, halved almonds (or slivered)
 • 1 cup pine nuts
 • 4 tablespoon ghee
1. Cut onion into large wedges (8-10)

2. Heat olive oil in a pot. Add onion, cloves, cardamoms, carawy seeds, and cinnamon. Stir and cook until onion edges start to turn golden yellow. Add meat and stir to coat.

3. Add 6 cups of water, salt and papper to the pot. Bring to boil. Cover and simmer for 50 minutes.

4. Drain broth in a bowl. Move meat to a casserole.

5. Measure 4 cups of the broth in a pot and bring to boil. Add 2 cups of rice and bring back to boil. Simmer covered on low heat for 20 minutes.

6. In a small frying pan, heat ghee and brown almonds till golden. Drain from ghee and sprinkle with some salt. Repeat the same steps for pine nuts. Hide the nuts from your husband or they'll be gone before you serve the food!

7. Serve rice in a plate, garnish with the almonds and pine nuts, and top with meat.

8. Spoon some of the remaining broth over the rice as desired to add flavor and moisture.

For different tasty variations, try substituting chicken or beef for lamb

1 comment:

 1. Sử dụng và setup văn phòng làm việc bao giờ bạn cũng nên chú ý đến hướng và vật dụng trong văn phòng cho hợp phong thủy và lĩnh vực hoạt động nghành nghề của mình. Chính vì thế việc chọn hướng phong thủy bàn làm việc là điều quan trọng mà bạn nên quan tâm đến vì nó giúp nhân viên làm việc được thoải mái thuận lợi tạo nguồn cảm hứng cũng là bộ mặt công ty trước ánh mắt khách hàng.
  Có hai nhóm hướng là Đông tứ trạch và Tây tứ trạch phù hợp tương ứng với người Đông tứ mệnh hay Tây tứ mệnh. Cũng không kém phần quan trọng hơn là lựa chọn trang trí các vật dụng trên bàn làm việc như cây xanh để bàn nên có để giúp bạn làm việc thoải mái hơn. Cho nên khi bạn có nhu cầu lựa chọn văn phòng làm việc, setup hoàn thành thì nên quan tâm thêm các vấn đề về hướng bàn làm việc để giúp bạn gặp nhiều may mắn trong công việc và thành công hơn!

  ReplyDelete